1

PSALAM 99 (98)

Jahve – sveti i pravedni Kralj

Jahve kraljuje – nek’ zadršću narodi;
sjedi nad kerubima – zemlja nek’ se potrese!
2 Velik je Jahve na Sionu,
uzvišen nada sve narode.


3 Nek’ slave ime tvoje veliko i strašno:
ono je sveto!


4 Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo,
pravednost ti si utvrdio,
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.


5 Uzvisujte Jahvu, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo:
ono je sveto.


6 Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Jahvu, i on ih usliša.


7 Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.


8 Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao;
Bože, milostiv si bio njima
premda si kažnjavao grijehe njihove.


9 Uzvisujte Jahvu, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Jahve, Bog naš.