1

PSALAM 32 (31)

Tko prizna, oprošteni su mu grijesi

Davidov.
Poučna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!

2 Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju
i u čijemu duhu nema prijevare!


3 Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše
od neprestana jecanja.

4 Danju i noću ruka me tvoja tištala,
snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega.

5 Tad grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Jahvi prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.


6 Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki
u času nevolje.Kad bujice silne navale,
njega neće stići.

7 Utočište ti si moje,
od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’,
odjenut’ me radošću spasenja.


8 Učit ću te, put ti kazat’ kojim ti je ići,
svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.


9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma:
divljinu im krotiš vođicama i uzdom,
inače im se ne primiči!


10 Bezbožnika taru mnoge nevolje,
a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.


11 Radujte se Jahvi i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!