1

PSALAM 9

Bog ponizuje bezbožne a spašava ponizne

Zborovođi. Po napjevu »Umri za sina«.
Psalam. Davidov.
2 ALEF Slavim te, Jahve, svim srcem svojim,
ispovijedam sva čudesna djela tvoja.

3  Radujem se i kličem tebi,
pjevam imenu tvome, Svevišnji!

4 BET Dušmani moji natrag krenuše,
padoše i pred licem tvojim pogiboše.

5  Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju,
ti sjede na prijesto – sudac pravedan:

6  ti pokara pogane, pogubi bezbošca,
ime im izbrisa dovijeka.

7 GIMEL Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek,
ti im gradove razori – nesta im spomena.

8 HE Ali Jahve dovijeka stoluje,
postavi prijesto svoj da sudi:

9  sam po pravdi sudi krug zemaljski,
izreče pucima osudu pravednu.

10 VAU Jahve je tvrđava tlačenom,
tvrđava spasa u danima tjeskobe.

11  Nek’ se uzdaju u te koji znaju ime tvoje,
jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve.

12 ZAJIN Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu,
razglašujte među pucima djela njegova,

13  jer ih se spomenu kao osvetnik krvi
i siromaškog jauka ne zaboravi.

14 HET Smiluj mi se, Jahve:
pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji,
od vrata smrti izbavi me

15  da naviještam sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionske,
da radostan kličem zbog spasenja tvoga.

16 TET Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše,
zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

17  Jahve se iskaza i sud održa;
grešnik se spleo u djela svoja.

18 JOD Nek’ grešnici odu u podzemlje,
svi pogani što zaboraviše Boga.

19 KAF Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek,
ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.

20  Ustani, Jahve, da se ne osili čovjek,
nek’ pogani budu osuđeni pred tobom!

21  Strah im, o Jahve, utjeraj,
nek’ spoznaju pogani da su smrtnici!