1

Proslov

Viđenje Obadijino.
Ovako govori Jahve Gospod Edomu!
Čuli smo vijest od Jahve, glasnik bî poslan k narodima:
»Ustajte! Na nj u boj krenimo!«
2

Sud Edomu

»Jer gle, učinit ću te najmanjim među narodima,
prezrenim veoma.
3 Uznositost srca tvoga zavela te,
tebe što živiš u pećinama kamenim,
u visoku stanu svojemu,
i u srcu svome zboriš:
‘Tko li će me na zemlju skinuti?’
4 Da se vineš k’o orao,
gnijezdo sviješ među zvijezdama,
i odande skinut ću te« – riječ je Jahvina.
5

Uništenje Edoma

»Dođu li k tebi lupeži
il’ kradljivci noćni,
kako li ćeš biti oplijenjen!
Neće li te okrasti po miloj volji?
Dođu li trgači k tebi,
zar će i pabirka ostaviti?
6 Kako li Edom bješe pretresen,
skrivena mu skrovišta pretražena!
7 Do granica te potjeraše,
svi te saveznici tvoji prevariše,
nadvladaše te tvoji prijatelji!
Oni što kruh tvoj jedu zamku ti staviše:
‘Sasvim je bez uma!’
8 Neću li u dan onaj« – riječ je Jahvina –
»uništit’ mudraca u Edomu
i razum iz gore Ezavljeve?
9 Ratnike tvoje, Temane, užas će spopasti,
i posljednji će biti istrijebljen
na gori Ezavljevoj.«

Grijeh Edoma

»Za pokolj 10 i nasilje
nad bratom svojim Jakovom
sram će te pokriti
i nestat ćeš zasvagda.
11 U dan onaj kad stajaše postrance,
dok mu tuđinci blago odvodiše,
dok stranci ulažahu na vrata njegova
i ždrijeb bacahu za Jeruzalem,
ti bijaše kao jedan od njih.
12 Ne naslađuj se bratu
u dan nesreće njegove!
Ne likuj nad sinovima judejskim
u dan propasti njine!
Ne razvaljuj usta
u dan tjeskobni!
13 Ne provaljuj na vrata naroda moga
u dan nesreće njegove!
Ne naslađuj se njegovom propašću
u dan nesreće njegove!
Ne pružaj ruke na imanje njegovo
u dan nesreće njegove!
14 Ne stoj na raskršćima
da pobiješ njegove bjegunce!
Ne izdaji preživjelih njegovih
u dan tjeskobni!«

15 Jer blizu je Jahvin dan svim narodima!
Dat će ti se milo za drago,
tvoja će djela na tvoju glavu pasti.
16

Osveta Izraelova

»Jest, kako vi piste na svetoj mi gori,
pit će svi narodi bez oduška,
pit će i iskapiti –
i bit će k’o da ih nigda bilo nije.
17 Al’ na gori Sionu bit će spašenici
– postat će sveta –
i dom će Jakovljev baštiniti
svoju baštinu.
18 Dom će Jakovljev biti oganj,
dom Josipov plamen,
dom Ezavljev strnjika.
Potpalit će ga i proždrijeti,
i od doma Ezavljeva nitko neće ostati« –
riječ je Jahvina.
19

Novi Izrael

Žitelji negepski baštinit će goru Ezavljevu,
žitelji Šefele zemlju filistejsku;
baštinit će kraj Efrajimov i kraj samarijski,
a Benjamin će baštiniti Gilead.
20 A izgnana nekoć vojska sinova Izraelovih
baštinit će Kanaan sve do Sarfate;
izgnanici jeruzalemski što su u Sefaradu
baštinit će gradove negepske.
21 Izbavitelji će uzaći na goru Sion
da sude gori Ezavljevoj.
I tada će nastat’ kraljevstvo Jahvino.