1

Obnova Hrama

Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku:
2 »Ovako govori Jahve nad vojskama. Narod ovaj govori: ‘Nije još došlo vrijeme da se opet sazda dom Jahvin!’ 3 Zato je došla riječ Jahvina preko proroka Hagaja: 4 A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama, dok je ovaj Dom razvaljen. 5 I zato, ovako sada govori Jahve nad vojskama: ‘Razmotrite svoje putove!
6 Sijete mnogo, malo dovozite;
jedete, a niste siti;
pijete, a napojit’ se ne možete;
odijevate se, a nije vam toplo.
Poslenik zarađuje plaću,
a stavlja je u prodrt tobolac!’«
7 Ovako govori Jahve nad vojskama:
»Razmotrite svoje putove!
8 Idite na goru, dovezite drva
i podignite opet Dom;
bit će mi to milo i proslavit ću se« –
govori Jahve.
9 »Nadaste se obilju, a gle, malo je;
što dovezete kući, ja otpuhnem.
A zašto?« – riječ je Jahve nad vojskama.
»Zato što je dom moj razvaljen,
dok se svaki od vas brine za dom svoj.
10 Stog je nebo uskratilo rosu,
a zemlja uskratila usjeve.
11 Ja dozvah sušu
na zemlju i gore, na žito i vino,
na ulje i na sve što zemlja rađa,
na ljude i stoku
i na svaki trudno stečen plod.«
12 A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki svećenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja u onome radi čega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve.
13 Tada Hagaj, glasnik Jahvin, po Jahvinu nalogu ovako reče narodu: »Ja sam s vama« – riječ je Jahvina. 14 Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i duh svemu ostalom narodu te oni dođoše i prionuše na posao u domu Jahve nad vojskama, Boga svojega. 15 Bijaše to dvadeset i četvrtoga dana šestog mjeseca.