1

NASLOV I POZDRAV

Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu,
2 Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.
3

Zahvala Bogu

Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
4 Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti 5 imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi – onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.
6

1. PAVAO POTIČE TIMOTEJA NA VJERNOST EVANĐELJU

Milosti koje je Timotej primio

Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. 8 Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga, 9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, 10 a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju 11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem.
12 Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.
13 Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. 14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
15 Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen. 16 Neka Gospodin milosrđem podari Oneziforov dom jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova, 17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao. 18 Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš.