1

PSALAM 109 (108)

Protiv podmuklih neprijatelja

Zborovođi.
Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti!
2 Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju,
govore mi jezikom lažljivim,

3 riječima me mržnje okružuju,
bezrazložno me napadaju.


4 Za moju me ljubav oni optužuju,
a ja se samo molim.

5 Uzvraćaju mi zlo za dobro,
mržnju za ljubav moju.


6 »Digni protiv njega bezbožnika
i tužitelj nek’ mu stane zdesna!

7 Kad mu se bude sudilo, nek’ bude osuđen,
i molitva mu se za grijeh uzela!


8 Dani njegovi nek’ budu malòbrojni,
njegovu službu nek’ dobije drugi!

9 Djeca njegova nek’ postanu siročad,
a njegova žena udovica!


10 Nek’ mu djeca budu skitnice, prosjaci,
nek’ budu bačena iz opustjelih domova!

11 Nek’ mu lihvar prigrabi sav posjed,
tuđinci nek’ razgrabe plod muke njegove!


12 Nitko ne imao prema njemu samilosti,
nitko se ne smilovao siročadi njegovoj!

13 Neka mu se zatre potomstvo,
u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo!


14 Spominjao se Jahve grijeha njegovih,
i grijeh njegove majke nek’ se ne izbriše:

15 nek’ budu svagda Jahvi pred očima!
Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!«


16 Jer se ne spomenu da čini milosrđe,
već proganjaše bijedna i uboga
i u smrt gonjaše čovjeka srca shrvana.

17 Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne;
blagoslova ne htjede, daleko nek’ je od njega!


18 Prokletstvom nek’ se odjene kao haljinom,
neka kao voda uđe u njega
i kao ulje u kosti njegove.

19 Bilo mu haljinom kojom se pokriva,
pojas kojim se svagda paše!


20 Tako nek’ plati Jahve tužiteljima mojim
koji zlo govore protiv duše moje!

21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me,
spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja!


22 Jer bijedan sam i ubog,
i srce je moje ranjeno u meni.

23 K’o sjena što se naginje ja nestajem,
progone me kao skakavca.


24 Od posta mi koljena klecaju
i tijelo moje omrša.

25 Ruglom sam njima postao,
kimaju glavom kad me vide.


26 Pomozi mi, Jahve, Bože moj,
po dobroti me svojoj spasi!

27 Nek’ upoznaju da je ovo ruka tvoja
i da si ti ovo učinio, Jahve!


28 Oni nek’ proklinju, ti blagoslivljaj;
nek’ se postide koji se na me podižu,
a sluga tvoj nek’ se raduje!

29 Stidom nek’ se odjenu tužitelji moji
i sramotom svojom nek’ se k’o plaštem pokriju!


30 Slavit ću Jahvu iz svega grla
i hvalit’ ga u veliku mnoštvu

31 jer stoji s desne siromahu
da mu dušu spasi od sudaca.