1

PSALAM 111 (110)

Pohvala Božjim djelima

Aleluja!
2  ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim
BET  u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
GIMEL Silna su djela Jahvina,
3 DALET  nek’ razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
HE Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
4 VAU i pravda njegova ostaje dovijeka.
ZAJIN Čudesima svojim spomen postavi,
5 HET blag je Jahve i milosrdan.
TET Hranu dade štovateljima svojim,
6 JOD  dovijeka se sjeća svoga saveza.
KAF Silna djela svoja objavi svom narodu,
7 LAMED  u posjed im dade zemlju pogana.
MEM Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost,
8 NUN  stalne su sve naredbe njegove,
SAMEK utvrđene za sva vremena, dovijeka,
9 AJIN  sazdane na istini i na pravdi.
PE On posla spasenje svom narodu,
10 SADE  Savez svoj postavi zauvijek:
KOF  sveto je i časno ime njegovo!
REŠ Početak mudrosti strah Gospodnji!
ŠIN  Mudro čine koji ga poštuju.
TAU  Slava njegova ostaje dovijeka!