1

PSALAM 148

Nebo i zemlja hvale Jahvu

Aleluja!
Hvalite Jahvu s nebesa,
hvalite ga u visinama!
2 Hvalite ga, svi anđeli njegovi,
hvalite ga, sve vojske njegove!


3 Hvalite ga, sunce i mjeseče,
hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!

4 Hvalite ga, nebesa nebeska,
i vode nad svodom nebeskim!


5 Neka hvale ime Jahvino
jer on zapovjedi i postadoše.

6 Postavi ih zauvijek i dovijeka
po zakonu koji neće proći.


7 Hvalite Jahvu sa zemlje,
nemani morske i svi bezdani!

8 Ognju i grade, sniježe i maglo,
olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!


9 Gore i svi brežuljci,
plodonosna stabla i svi cedrovi!

10 Zvijeri i sve životinje,
gmizavci i ptice krilate!


11 Zemaljski kraljevi i svi narodi,
knezovi i suci zemaljski!

12 Mladići i djevojke,
starci s djecom zajedno:


13 nek’ svi hvale ime Jahvino,
jer jedino je njegovo ime uzvišeno!
Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,

14 on podiže snagu svom narodu,
on proslavlja svete svoje,
sinove Izraelove – narod njemu blizak. Aleluja!