1

PSALAM 112 (111)

Pohvala pravednika

Aleluja!
2  ALEF Blago čovjeku koji se boji Jahve
BET  i koji uživa u naredbama njegovim:
GIMEL moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
3 DALET  na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
HE Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
4 VAU  njegova pravednost ostaje dovijeka.
ZAJIN Čestitima sviće k’o svjetlost u tami:
5 HET  blag, milosrdan i pravedan Jahve.
TET Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
6 JOD  koji poslove svoje obavlja pravedno.
KAF Dovijeka neće on posrnuti:
7 LAMED  u vječnome će spomenu biti pravednik.
MEM Žalosne se vijesti neće bojati,
8 NUN  mirno je njegovo srce uzdajuć’ se u Jahvu.
SAMEK Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji,
9 AJIN  neprijatelje svoje prezire.
PE On prosipa, daje sirotinji:
10 SADE  pravednost njegova ostaje dovijeka,
KOF  njegovo će se čelo slavno uzdići.
REŠ Ljutito će to gledati bezbožnik,
ŠIN  škrgutat će zubima i venuti,
TAU  propast će želja opakih.