1

PSALAM 56 (55)

Vjernik neće posrnuti

Zborovođi. Prema napjevu »Golubica nijema u daljini«.
Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.
2 Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti,napadač me moj neprestano tlači.
3 Dušmani moji nasrću na me povazdan,
mnogo ih je koji se na me obaraju.

Svevišnji, 4 kad me strah spopadne,
u te ću se uzdati.

5 Božje obećanje slavim,
u Boga ja se uzdam i neću se bojati:
što mi može učiniti smrtnik?


6 Od jutra do večeri obružuju me,
svi naumi njihovi meni su na zlo.

7 Sastaju se i vrebaju,
paze mi na korake, o glavi mi rade.


8 Plati im prema bezakonju,
u gnjevu, o Bože, obori pogane!

9 Ti izbroji dane mog progonstva,
sabrao si suze moje u mijehu svom.
Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?

10 Moji će dušmani uzmaknuti
čim te zazovem.
Ovo sigurno znam: Bog je za mene!

11 Božje obećanje slavim,
12 u Jahvu se uzdam i neću se bojati:
što mi može učiniti čovjek?


13 Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože:
prinijet ću ti žrtve zahvalne
14 jer si mi dušu od smrti spasio.
Ti si očuvao noge moje od pada,
da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.