1

PSALAM 133 (132)

Bratska sloga

Hodočasnička pjesma.
Davidova. Gle, kako je dobro i kako je milo
kao braća zajedno živjeti:

2 kao na glavi ulje dragocjeno
što slazi na bradu, bradu Aronovu,
što slazi na skute haljina njegovih;

3 kao rosa s Hermona
što slazi na brdo Sion.
Ondje Jahve daje svoj blagoslov
i život dovijeka.