1

PSALAM 134 (133)

Noćne hvale u Hramu

Hodočasnička pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu,
sve sluge Jahvine
što stojite u domu Jahvinu,
u noćnim satima!

2 Dižite svoje ruke prema Svetištu
i Jahvu blagoslivljajte!


3 »Blagoslovio te sa Siona Jahve
koji stvori nebo i zemlju!«