1

PSALAM 76 (75)

Bogu pobjedniku

Zborovođi. Uza žičana glazbala.
Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Na glasu je Bog u Judeji,
u Izraelu veliko je ime njegovo!

3 U Šalemu je šator njegov,
na Sionu boravište.

4 Tu polomi strijele lukovima,
štitove, mačeve, sve oružje.


5 Blistav si od svjetla,
veličanstveniji od bregova drevnih.

6 Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem,
i san svoj snivaju –
klonuše ruke svim hrabrima.

7 Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev,
skameniše se kola i konji.


8 Strašan si ti, i tko da opstane
kraj žestine gnjeva tvojega.

9 S neba reče presudu –
od straha zemlja zadrhta i zanijemje

10 kad se diže Bog da sudi,
da spasi uboge na zemlji.


11 Jer će te i bijes Edoma slaviti,
i preživjeli iz Hamata štovat će te.

12 Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu,
svi oko njega neka donose darove Strašnomu

13 koji obuzdava oholost knezova,
koji je strašan kraljevima zemlje.