1

PSALAM 92 (91)

Pjesma pravednikova

Psalam. Pjesma.
Za dan subotnji.
2 Dobro je slaviti Jahvu,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;

3 naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju,

4 uz harfu od deset žica i liru,
s pjesmom uz citaru.


5 Obradovao si me djelima svojim, o Jahve,
kličem zbog djela ruku tvojih.

6 Kako su silna djela tvoja, o Jahve,
i duboki naumi tvoji!

7 Bezuman čovjek ne spoznaje,
luđak ne shvaća.


8 Sve ako bi bezbošci nicali k’o trava
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast;

9 a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ.

10 Doista, dušmani tvoji, o Jahve,
tvoji će dušmani propasti;
raspršit će se svi što čine zlo.

11 Rog si mi digao k’o u bivola,
pomazao me uljem prečistim;

12 i oko mi s visoka gleda dušmane
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.


13 K’o palma cvate pravednik
i raste k’o cedar libanonski.

14 Zasađeni u domu Jahvinu,
cvatu u dvorima Boga našega.


15 Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:

16 da navijeste kako je pravedan Jahve,
hrid moja, onaj na kome nema nepravde.