1

PSALAM 138 (137)

Pjesma zahvalnica

Davidov. Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđela pjevam tebi,
2 bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao
obećanje svoje.

3 Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.


4 Nek’ ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,

5 nek’ pjevaju putove Jahvine:
»Zaista, velika je slava Jahvina!«

6 Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.


7 Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj,
pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana;
nek’ me tvoja spasi desnica!

8 Jahve, što ja počeh, ti dovrši!
Jahve, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!