1

PSALAM 102 (101)

Molitva u nesreći

Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu
izlijeva pred Jahvom.
2 Jahve, usliši molitvu moju,
i vapaj moj k tebi da dođe!

3 Nemoj sakrivati lice od mene
u dan moje nevolje!
Prigni k meni uho svoje:
kad te prizovem, brzo me usliši!


4 Jer moji dani nestaju poput dima,
a moje kosti gore kao oganj.

5 Srce mi se suši kao pokošena trava
i kruh svoj zaboravljam jesti.

6 Od snažnih jecaja mojih
kosti mi uz kožu prionuše.


7 Sličan sam čaplji u pustinji,
postah k’o ćuk na pustoj razvalini.

8 Ne nalazim sna i uzdišem
k’o samotan vrabac na krovu.

9 Svagda me grde dušmani moji;
mnome se proklinju što bjesne na me.


10 Pepeo jedem poput kruha,
a piće svoje miješam sa suzama

11 zbog tvoje ljutine i gnjeva,
jer si me digao i bacio.

12 Moji su dani k’o oduljena sjena,
a ja se, gle, sušim poput trave.


13 A ti, o Jahve, ostaješ dovijeka
i tvoje ime kroza sva koljena.

14 Ustani, smiluj se Sionu:
vrijeme je da mu se smiluješ
– sada je čas!

15 Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo,
žale ruševine njegove.


16 Tad će se pogani bojati, Jahve, imena tvojega
i svi kraljevi zemlje slave tvoje

17 kad Jahve opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,

18 kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.


19 Nek’ se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Jahvu.

20 Jer Jahve gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda

21 da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane,

22 da se na Sionu navijesti ime Jahvino
i njegova hvala u Jeruzalemu

23 kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Jahvi.


24 Putem je istrošio sile moje,
skratio mi dane.

25 Rekoh: »Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih!
Kroza sva koljena traju godine tvoje.


26 U početku utemelji zemlju,
i nebo je djelo ruku tvojih.

27 Propast će, ti ćeš ostati,
sve će ostarjeti kao odjeća.
Mijenjaš ih poput haljine i nestaju:

28 ti si uvijek isti
– godinama tvojim nema kraja.


29 Djeca će tvojih slugu živjeti u miru
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom.«