1

PSALAM 2

Mesijanska drama

Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
2 Ustaju kraljevi zemaljski,
knezovi se ròtê protiv Jahve
i Pomazanika njegova:

3 »Skršimo okove njihove
i jaram njihov zbacimo!«


4 Smije se onaj što na nebu stoluje,
Gospod im se podruguje.

5 Tad im veli u svom gnjevu,
žestinom ih on zbunjuje:

6 »Ta ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«


7 Obznanjujem odluku Jahvinu:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.

8 Zatraži samo, i dat ću ti pûke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.

9 Vladat ćeš njima palicom gvozdenom
i razbit ih kao sud lončarski.«


10 Opametite se sada, vi kraljevi,
urazumite se, suci zemaljski.

11 Služite Jahvi sa strahom,
s trepetom se pokorite njemu,

12 da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu,
kad uskoro plane srdžba njegova.

Blago svima koji se njemu utječu!