1

PSALAM 55 (54)

Molitva progonjenoga

Zborovođi. Uza žičana glazbala.
Poučna pjesma. Davidova.
2 Počuj mi, Bože, molitvu,
ne krij se molbi mojoj:

3 obazri se na me i usliši me!
Mučim se u svojoj tjeskobi,


4 zbuni me vika dušmanska
i tlačenje grešničko.

Navališe na me nesrećom,
bijesno me progone.


5 Srce mi je ustreptalo
i strah me samrtni spopade.

6 Užas me i trepet hvata,
groza me obuze.


7 Zavapih: »O, da su mi krila golubinja,
odletio bih da otpočinem!

8 Daleko, daleko bih letio,
u pustinji se nastanio;


9 brzo bih si potražio sklonište
od bijesne oluje i vihora.«

10 Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike,
jer nasilje i svađu vidim u gradu;


11 danju i noću zidinama kruže;
bezakonja su i nevolje u njemu.

12 Usred njega zasjede,
s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze.


13 Da me pogrdio dušmanin,
bio bih podnio;
da se digao na me koji me mrzi,
pred njim bih se sakrio.


14 Ali ti, ti si to bio, meni jednak,
prijatelj moj, moj pouzdanik

15 s kojim sam slatko drugovao
i složno hodismo u domu Božjemu.


16 Smrt neka ih zaskoči,
živi nek’ siđu u podzemlje
jer im je pakost u stanu i srcu.


17 A ja ću Boga prizvati,
i Jahve će me spasiti.

18 Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati,
i on će čuti vapaj moj.

19 Dat će mi mira od onih koji me progone:
jer mnogi su protiv mene.


20 Bog će čuti i njih poniziti,
Onaj koji kraljuje odvijeka,
jer se ne popravljaju, Boga se ne boje.


21 Podižu ruke na prijatelje,
savez svoj oskvrnjuju.

22 Usta su im glađa od maslaca,
a srce ratoborno;
riječi blaže od ulja,
a oni – isukani mačevi.


23 Povjeri Jahvi svu svoju brigu,
i on će te pokrijepiti:
neće dati da ikada posrne pravednik.


24 A njih ti, o Bože, strmoglavi
u jamu grobnu!
Krvoloci i varalice ni polovicu danâ neće doživjeti!
A ja se u tebe uzdam!