1

PSALAM 23 (22)

Jahve – Pastir dobri

Psalam.
Davidov. Jahve je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;

2 na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
3 i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.


4 Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.


5 Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.


6 Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Jahvinu ću domu prebivati
kroz dane mnoge.