1

PSALAM 114 (113 a)

Pashalna himna

Aleluja! Kad izađe Izrael iz Egipta
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,

2 Judeja mu posta svetište,a Izrael kraljevstvo njegovo.

3 Vidje more i uzmače,
a Jordan ustuknu.

4 Bregovi skakahu poput ovnova
i brežuljci poput jaganjaca.


5 Što ti je, more, da uzmičeš?
Jordane, zašto natrag okrećeš?

6 Bregovi, zašto skačete poput ovnova
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?


7 Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim,
pred licem Boga Jakovljeva.

8 On hrid pretvara u slap vodeni
i stijenu u izvor vode.