1

PSALAM 124 (123)

Jahve, spasitelj Izraelov

Hodočasnička pjesma.
Davidova. Da nije Jahve za nas bio– neka slobodno rekne Izrael –
2 da nije Jahve za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,

3 žive bi nas progutali.
Kad je uskipio bijes njihov na nas,

4 voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela,

5 vode pobješnjele sve nas potopile.

6 Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade
za plijen zubima njihovim!

7 Duša je naša poput ptice umakla
iz zamke lovaca:
raskinula se zamka,
a mi umakosmo!

8 Pomoć je naša u imenu Jahve
koji stvori nebo i zemlju.