1 Proročanstvo nad Ninivom. Knjiga viđenja Nahuma Elkošanina.
2

PROSLOV

Jahvina srdžba

ALEF Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik!
Jahve se osvećuje, gospodar srdžbe!
Jahve se osvećuje svojim protivnicima,
ustrajan u gnjevu na neprijatelje.
3 Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moći.
Ne, Jahve neće pustiti krivca nekažnjena.
BET U vihoru i oluji put je njegov,
oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.
4 GIMEL Prijeti moru i isušuje ga,
presušuje sve rijeke.
DALET ... Bašan i Karmel uvenuli su,
povenuli su pupoljci Libana!
5 HE Pred njim se gore potresaju,
bregovi se ljuljaju,
VAU zemlja se pod njim provaljuje,
krug zemaljski i sve što na njem stanuje.
6 ZAJIN Tko može izdržati pred bijesom njegovim?
Tko će odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom?
HET Jarost se njegova kao vatra izlijeva
i litice se pred njim kidaju.
7 TET Jahve je dobar onima koji se u njeg’ uzdaju,
on je okrilje u dan nevolje,
JOD poznaje one koji se njemu utječu
8 kada potopne vode poplave.
KAF Uništit će one koji se protiv njega podižu,
progonit će svoje dušmane u najmrkliji mrak.
9

Proročke opomene: Judeji

Što vi snujete protiv Jahve?
On uništava do kraja;
nevolja se neće dva puta podići.
10 Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki,
k’o suha slama bit će potpuno smlavljeni.
11

Asiriji

Iz tebe je potekao
onaj koji snuje zlo protiv Jahve,
savjetnik Belijala.
12

Judeji

Jahve ovako govori:
»Neka su spremni, neka mnogobrojni,
bit će pokošeni, uništeni.
Ako sam te ponizio,
neću te odsada ponižavati.
13 A sada, razbit ću jaram koji te steže,
raskidat ću tvoje okove.«
14

Kralju Ninive

Protiv tebe Jahve naređuje:
»Neće više biti roda tvoga imena,
iz hrama tvojih bogova istrijebit ću
likove rezane i livene,
a od tvog groba ruglo ću učiniti.«