1

PSALAM 24 (23)

Svečani Jahvin ulazak u Svetište

Psalam.
Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.

2 On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.


3 Tko će uzići na goru Jahvinu,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

4 Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.


5 On blagoslov prima od Jahve
i nagradu od Boga, spasitelja svoga.

6 Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.


7 »Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

8 »Tko je taj Kralj slave?«
»Jahve silan i junačan,
Jahve silan u boju!«


9 »Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!«

10 »Tko je taj Kralj slave?«
»Jahve nad Vojskama – on je Kralj slave!«