1

PSALAM 100 (99)

Poziv na Božju hvalu

Psalam.
Zahvalnica. Kliči Jahvi, zemljo sva!
2 Služite Jahvi u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!


3 Znajte da je Jahve Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.


4 Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s pjesmama;
hvalite ga, ime mu slavite!


5 Jer dobar je Jahve,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.