1

PSALAM 41 (40)

Pouzdanje zapuštena bolesnika

Zborovođi.
Psalam. Davidov.
2 Blago onome koji misli na uboga i slaba:
u dan nevolje Jahve će ga spasiti!

3 Jahve će ga štititi i živa sačuvati,
sreću mu dati na zemlji
i neće ga predati na volju dušmanima.

4 Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli,
bolest mu okrenuti u snagu.


5 Zavapih: »Jahve, smiluj mi se,
iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!«

6 Neprijatelji zlo govore o meni:
»Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?«

7 I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori,
u srcu pakosti skuplja i vani opada.


8 Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni;
zlo mi dosuđuju:

9 »Pogubna se pošast na nj oborila.«
Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje.«

10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah,
koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.


11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me
da im mogu uzvratiti.

12 Po tome ću znati da sam mio tebi:
što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.

13 A mene ćeš zdrava uzdržati
i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov,
od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!