1

Uvod

Riječi Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova viđenja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa.
2 Veli on:
»Jahve grmi sa Siona,
iz Jeruzalema glas mu se ori;
stočarski pašnjaci tuže
i suši se vrh Karmela.«
3

I. SUD NAD IZRAELOM I OKOLNIM NARODIMA

Damask

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Damaska, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer su vrhli Gilead
cijepom željeznim,
4 pustit ću oganj na dom Hazaelov
da sažeže Ben-Hadadove dvorce;
5 polomit ću zasune Damaska,
istrijebiti živalj Bikat Avena
i žezlonošu iz Bet Edena;
narod će aramski u ropstvo u Kir«,
veli Jahve Gospod.
6

Gaza i Filisteja

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Gaze, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer odvedoše sve u izgnanstvo
i Edomu predadoše,
7 pustit ću oganj na zidine Gaze
da dvorce joj sažeže.
8 Istrijebit ću žitelje ašdodske
i žezlonošu iz Aškelona.
Pružit ću ruku na Ekron
da ostatak filistejski pogine«,
veli Jahve Gospod.
9

Tir i Fenicija

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Tira, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer predade sve izgnanike Edomu
i nisu se sjetili bratskog saveza,
10 pustit ću oganj na zidove Tira
da sažeže njihove dvorce.«
11

Edom

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Edoma, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer gonjaše brata mačem
prigušujuć’ samilost svoju,
jer gnjev svoj potpirivaše jednako,
jer poticaše bijes svoj,
12 pustit ću oganj na Teman
da sažeže dvorce u Bosri.«
13

Amon

Ovako govori Jahve:
»Za tri zločina Amonovih sinova, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer parahu trudnice gileadske
da rašire granice svoje,
14 potpalit ću oganj na zidinama Rabe
da dvorce joj sažeže,
s bojnom grajom u dan rata,
s burama u dan vihora,
15 a kralj će im otić’ u izgnanstvo,
on i knezovi njegovi s njime«,
veli Jahve Gospod.