1

PSALAM 118 (117)

Obred za Blagdan sjenicâ

Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

2 Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

3 Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«

4 Svi koji se Jahve boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«


5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah:
on me usliša i oslobodi.

6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem:
što mi tko može?

7 Jahve je sa mnom, pomoć moja,
i zbunjene gledam dušmane.


8 Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat’ u čovjeka.

9 Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat’ u mogućnike.


10 Pogani me okružiše:
imenom ih Jahvinim uništih.

11 Opkoliše me odasvud:
imenom ih Jahvinim uništih.

12 Opkoliše me poput pčela,
ubod im žeže kao trnje zapaljeno:
imenom ih Jahvinim uništih.


13 Gurahu me, gurahu, da me obore,
ali mi Jahve pomože.

14 Jahve je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.


15 Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Jahvina se proslavi desnica,

16 Jahvina me uzdigne desnica,
Jahvina se proslavi desnica!


17 Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivat ću djela Jahvina.

18 Kaznom teškom kaznio me Jahve,
ali me smrti ne preda.


19 Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Jahvi zahvalit’!

20 »Ovo su vrata Jahvina,
na njih ulaze pravedni!«

21 Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.


22 Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.

23 Jahvino je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

24 Ovo je dan što ga učini Jahve:
kličimo i radujmo se njemu!


25 O Jahve, spasenje nam daj!
Jahve, sreću nam daj!

26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu!
Blagoslivljamo vas iz doma Jahvina!

27 Obasjao nas Bog, Jahve!
Složite povorku s grančicama u ruci
sve do rogova žrtvenika.


28 Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.

29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!