1

Uvod

Riječ Jahvina upućena Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalijina, sina Amarjina, sina Ezekijina, u vrijeme Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga.
2

I. DAN JAHVIN U JUDI

Svemirski događaji

»Da, sve ću zbrisati s lica zemlje« –
riječ je Jahvina!
3 »Izbrisat ću ljude i zvijeri,
ptice nebeske i ribe morske,
učinit ću da padnu bezbožnici,
istrijebit ću ljude s lica zemlje« –
riječ je Jahvina!
4

Protiv štovanja stranih bogova

»Podignut ću ruku na Judu
i na sve stanovnike Jeruzalema
i istrijebit ću iz ovoga mjesta
ostatak Baalov,
ime služitelja idolskih sa svećenicima njegovim;
5 one koji se klanjaju na krovovima
vojsci nebeskoj,
one koji se klanjaju pred Jahvom
a zaklinju se Milkomom;
6 one koji su se odmetnuli od Jahve,
koji ne traže Jahvu
i nimalo za nj ne mare.«

7 Tišina pred Jahvom Gospodom,
jer je dan Jahvin blizu!
Da, Jahve je prigotovio žrtvu,
posvetio je svoje uzvanike.
8

Protiv dvorskih dostojanstvenika

»U dan žrtve Jahvine,
kaznit ću knezove,
sinove kraljeve,
i sve koji se oblače
na način tuđinski.
9 Kaznit ću u taj dan
sve koji preko praga poskakuju,
koji dom Gospodara svojega pune
nasiljem i prijevarom.«
10

Protiv jeruzalemskih trgovaca

»U onaj dan« – riječ je Jahvina –
»vapaj će se podići od Ribljih vrata,
urlici iz novog dijela grada,
silna lomljavina s brežuljaka.
11 Kukajte, stanovnici makteški,
jer je satrt sav narod kanaanski,
zbrisani su svi mjerači srebra.«
12

Protiv nevjernikâ

»I u to vrijeme
pretražit ću Jeruzalem sa zubljama
i pohodit ću kaznom ljude
koji miruju na svojoj vinskoj droždini
i u svom srcu govore:
‘Jahve ne može učiniti
ni dobro ni zlo.’«

13 Blago njihovo bit će prepušteno pljački,
njihove kuće pustošenju.
Oni su gradili kuće –
neće u njima stanovati;
sadili su vinograde –
iz njih vina neće piti.
14

Dan Jahvin

Blizu je dan Jahvin, veliki!
Blizu je i žurno dolazi!
Gorak je glas dana Jahvina:
tada će i junak zajaukati.

15 Dan gnjeva, onaj dan!
Dan tjeskobe i nevolje!
Dan užasa i pustošenja!
Dan pomrčine i naoblake!
Dan tmina i magluština!
16 Dan trubljavine i bojne vike
na gradove utvrđene
i na visoka kruništa.

17 »Prepustit ću ljude nevoljama
i vrludat će kao slijepci
(jer su protiv Jahve sagriješili),
krv će se njihova prosuti kao prašina,
njihova trupla bit će bačena kao smeće.
18 Ni njihovo srebro ni njihovo zlato
neće ih spasiti.«
U dan gnjeva Jahvina
oganj njegove revnosti
svu će zemlju sažeći.
Jer on će uništiti, zatrti
sve stanovnike zemlje.