1

Uvodni natpis

Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
2 da se spozna mudrost i pouka,
da se shvate razumne riječi;
3 da se primi umna pouka,
pravda i pravica i nepristranost;
4 da se dade pamet neiskusnima,
mladiću znanje i umijeće;
5 kad mudar čuje, da umnoži znanje,
a razuman steče mudrije misli;
6 da razumije izreke i prispodobe,
riječi mudraca i njihove zagonetke.

7 Strah je Gospodnji početak spoznaje,
ali ludi preziru mudrost i pouku.
8

I. PROSLOV

PREPORUKA MUDROSTI

Kloniti se loša društva

Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga
i ne odbacuj naputka svoje majke!
9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi
i ogrlica oko tvoga vrata.
10 Sine moj, ako te grešnici mame,
ne pristaj;
11 ako bi rekli: »Hodi s nama, da vrebamo krv,
čekamo u zasjedi nevina ni za što;
12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti
i cijele kao one koji silaze u grob;
13 naplijenit ćemo svakojaka blaga,
napuniti svoje kuće plijenom;
14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb,
svi ćemo zajedno imati jednu kesu.«
15 Sine moj, ne idi s njima na put,
makni nogu od njihove staze.
16 Jer na zlo trče svojim nogama
i hite prolijevati krv.
17 Jer uzalud je razapinjati mrežu
pred očima svim pticama.
18 A oni vrebaju vlastitu krv,
postavljaju zasjedu svojemu životu.
19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak:
on ih života stane.
20

Opomena nemarnima

Mudrost glasno uzvikuje na ulici,
na trgovima diže svoj glas;
21 propovijeda po bučnim uglovima,
na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
22 »Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost
i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje,
i dokle će bezumnici mrziti znanje?
23 Poslušajte moju opomenu!
Gle, svoj duh pred vas izlijevam,
hoću vas poučiti svojim riječima.
24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali;
pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
25 Nego ste odbacili svaki moj savjet
i niste poslušali moje opomene;
26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti,
rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
27 kad navali na vas strah kao nevrijeme
i zgrabi vas propast kao vihor,
kad navali na vas nevolja i muka.
28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati;
tražit će me, ali me neće naći.
29 Jer su mrzili spoznaju
i nisu izabrali Gospodnjeg straha
30 niti su poslušali moj savjet,
nego su prezreli svaku moju opomenu.
31 Zato će jesti plod svojeg vladanja
i nasititi se vlastitih savjeta.
32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje,
a nemar će upropastiti bezumne.
33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje
i spokojno živi bez straha od zla.«