1

PSALAM 84 (83)

Hodočasnička pjesma

Zborovođi. Po napjevu »Tijesci«.
Sinova Korahovih.
2 Kako su mili stanovi tvoji,
Jahve nad vojskama!

3 Duša mi gine i čezne
za dvorima Jahvinim.
Srce moje i moje tijelo
kliču Bogu živomu.


4 I vrabac sebi log nalazi,
i lastavica gnjezdašce
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad vojskama,
Kralju moj i Bože moj!


5 Blaženi koji prebivaju u domu tvome
slaveć’ te bez prestanka!

6 Blažen komu je pomoć u tebi
dok se sprema na svete putove!


7 Prolaze li suhom dolinom,
u izvor je vode promeću
i prva je kiša u blagoslov odijeva.

8 Snaga im raste od časa do časa:
dok ne ugledaju Boga na Sionu.


9 Jahve, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju,
poslušaj, Bože Jakovljev!

10 Pogledaj, štite naš, Bože,
pogledaj lice pomazanika svoga!


11 Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu doma Boga svoga
nego boraviti u šatorima grešnika.


12 Jahve, Bog, sunce je i štit:
on daje milost i slavu.
Ne uskraćuje Jahve dobara onima
koji idu u nedužnosti.


13 Jahve nad vojskama,
blago onom tko se u te uzda.