1

PSALAM 53 (52)

Čovjek bez Boga

Zborovođi. Prema napjevu »Bolest«.
Poučna pjesma. Davidova.
2 Bezumnik reče u srcu: »Nema Boga!«
Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.


3 Bog s nebesa gleda na sinove ljudske
da vidi ima li tko razuman Boga da traži.


4 No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše:
nitko da čini dobro – nikoga nema.


5 Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje,
koji proždiru narod moj kao da jedu kruh?
Boga oni ne zazivlju:


6 od straha će drhtat’
gdje straha i nema
jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju,
bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.


7 O, neka dođe sa Siona spas Izraelu!
Kad Bog promijeni udes naroda svoga,
klicat će Jakov, radovat’ se Izrael.