1

PSALAM 117 (116)

Poziv na hvalu

Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

2 Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!