1

PSALAM 30 (29)

Zahvala za spas od smrti

Psalam. Pjesma za posvećenje Doma.
Davidov.
2 Veličam te, Jahve, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

3 Jahve, Bože moj, zazvah te,
i ti si me ozdravio;

4 Jahve, izveo si mi dušu iz podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.


5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!

6 Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a čitav život dobrota njegova.
Večer donese suze, a jutro klicanje.


7 U svojoj sreći rekoh:
»Neću se pokolebati nikada!«

8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio,
ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.


9 Tada, Jahve, zavapih k tebi
i zazvah milosrđe Boga svojega:

10 »Kakva je korist od krvi moje,
kakva korist da u grob siđem?
Zar će te prašina slaviti,
zar će naviještati vjernost tvoju?«


11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni;
Jahve, budi mi na pomoć!

12 Okrenuo si moj plač u igranje,
skinuo kostrijet s mene
i opasao me radošću.


13 Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti:
Jahve, Bože moj,
dovijeka ću te hvaliti!