Proslov prevodiočev

Mnoge su nam i velike darove darovali Zakon, Proroci i ostali pisci koji su slijedili nakon njih. Zato valja pohvaliti Izraela zbog naobrazbe i mudrosti. Ali nije dovoljno da se ljudi sami nauče knjizi, već treba da riječju i perom koriste i drugim ljudima, te se moj djed Isus, posvetivši se ustrajnom čitanju Zakona, Proroka i ostalih predačkih knjiga i stekavši golemo iskustvo – najposlije i sam našao ponukanim da napiše štogod poučno i mudro, kako bi oni koji su željni pouke proučili to, pa tako još više uznapredovali u životu prema Zakonu.
Zato, molim, čitajte blagohotno i pozorno ovo moje djelo i oprostite ako nismo uspjeli naći primjeren oblik ovom ili onom izrazu, jer valja znati da hebrejski izričaji, prevedeni na drugi jezik, gube od svoje snage. Štoviše, prouči li se sam Zakon, Proroci i ostale knjige, opazit će se povelika razlika između prijevoda i izvornika.
Kad sam u trideset i osmoj godini vladavine kralja Euergeta došao u Egipat i boravio ondje neko vrijeme, našao sam djelo veoma poučno. Odlučih stoga uložiti sav trud i mar da prevedem ovu knjigu. Uložih mnogo bdjenja i znanja, tijekom tog vremena, da bih posao obavio i objavio knjigu, osobito na korist onima koji se u tuđini žele baviti naukom i pripravni su prilagoditi svoje običaje kako bi živjeli prema Zakonu.
1

I. ZBIRKA IZREKA

Otajstvo mudrosti

Svaka je mudrost od Gospoda i s njime je dovijeka.
2 Tko će izbrojiti pijesak morski
i kaplje kišne i dane vječnosti?
3 Tko će istražiti nebesku visinu,
zemaljsku širinu i dubinu bezdana?
4 Mudrost je stvorena prije svega ostalog,
i misaon razbor vječan je.
6 Komu se otkrio korijen mudrosti
i tko znade njezine namisli?
8 Samo je jedan mudar i uistinu strašan
kad sjedi na prijestolju svojem – Gospod.
9 On ju je stvorio, gledao i izbrojio,
izlio je na sva svoja djela,
10 na svako tijelo prema veličini njegovoj
i obdario njome one koji ga ljube.
11

Strah Gospodnji

Strah je Gospodnji slava i hvala,
veselje i vijenac radosti.
12 Strah Gospodnji sladi srce,
daje radost, veselje i dug život.
13 Tko se boji Gospoda, sretan je na svršetku
i blagoslovljen u dan svoje smrti.

14 Strah Gospodnji početak je mudrosti,
s vjernima je ona stvorena u utrobi majčinoj.
15 Svila je gnijezdo s temeljem vječnim među ljudima
i bit će vjerna porodu njihovu.
16 Strah je Gospodnji punina mudrosti,
ona ih opija svojim plodovima.
17 Dom im napunja milinama
i klijeti svojim urodom.
18 Strah Gospodnji vijenac je mudrosti
koji cvate mirom i zdravljem.
19 Gospod je nju gledao i izbrojio
i izlio spoznaju i razbor,
uzvisio slavu onih koji je posjeduju.
20 Strah Gospodnji korijen je mudrosti,
a izdanci su dug život.
22

Strpljivost i suspregnuće

Strast opakoga ne može opravdati,
jer mu teret strasti donosi pad.
23 Strpljiv čovjek podnosi do u pravi čas,
a na kraju uživa radost.
24 On krije svoje riječi do pravog trena,
i usta mnogih govore o njegovu razboru.
25

Mudrost i pravednost

U riznicama mudrosti zagonetke su spoznaje,
ali je grešniku mrska pobožnost.
26 Želiš li mudrost, vrši zapovijedi,
i Gospod će ti je dati.
27 Jer strah je Gospodnji mudrost i pouka,
i Gospodu je draga vjernost i krotkost.
28 Ne opiri se strahu Gospodnjem
i ne pristupaj Gospodu dvolična srca.
29 Ne budi licemjer pred ljudima
i pazi na usne svoje.
30 Ne uznosi se, da ne padneš
i da se ne osramotiš,
jer Gospod će otkriti tvoje tajne
i poniziti te pred svim zborom,
jer nisi dosegao straha Gospodnjeg
i jer ti je srce puno prijevare.