1

PSALAM 34 (33)

Pohvala božanske pravde

Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom,
a on ga otjera te tako David sretno izmače.
2 ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

3 BET Nek’ se Jahvom duša moja hvali:
nek’ čuju ponizni i nek’ se raduju!


4 GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!

5 DALET Tražio sam Jahvu, i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.


6 HE U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.

7 ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.


8 HET Anđeo Jahvin tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.

9 TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve:
blago čovjeku koji se njemu utječe!


10 JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.

11 KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.


12 LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.

13 MEM O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li dane mnoge uživati dobra?


14 NUN Jezik svoj odà zla suspreži
i usne od riječi prijevarnih!

15 SAMEK Zla se kloni, a čini dobro,
traži mir i za njim idi!


16 AJIN Oči Jahvine gledaju pravedne,
uši mu slušaju vapaje njihove.

17 PE Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.


18 SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

19 KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca,
a klonule duše spašava.


20 REŠ Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Jahve od svih izbavlja.

21 ŠIN On čuva sve kosti njegove:
ni jedna mu se neće slomiti.


22 TAU Opakost bezbošca ubija,
platit će koji mrze pravednika.

23  Jahve izbavlja duše slugu svojih,
i neće platiti tko god se njemu utječe.