1

PSALAM 123 (122)

Molitva nevoljnikova

Hodočasnička pjesma. Oči svoje uzdižem k tebi
koji u nebesima prebivaš.

2 Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara
i oči sluškinje u ruke gospodarice
tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega,
dok nam se ne smiluje.


3 Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama
jer se do grla nasitismo prezira.

4 Presita nam je duša
podsmijeha obijesnih, poruga oholih.