1

PSALAM 68 (67)

Slavni put Jahvin od Egipta do Siona

Zborovođi.
Davidov. Psalam. Pjesma.
2 Bog nek’ ustane! Razbježali se dušmani njegovi!
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

3 Kao što dim iščezava, i njih neka nestane!
Kako se vosak topi na ognju,
nek’ nestane grešnika pred licem Božjim!


4 Pravedni neka se raduju,
neka klikću pred Bogom,
neka kliču od radosti.

5 Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Poravnajte put onome koji ide pustinjom –
kojemu je ime Jahve – i kličite pred njim!


6 Otac sirotâ, branitelj udovicâ,
Bog je u svom svetom šatoru.

7 Napuštene okućit će Jahve,
sužnjima pružit’ sretnu slobodu:
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.


8 Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim,
dok si prolazio pustinjom,

9 tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom,
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.


10 Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju,
okrijepio je umornu.

11 Stado se tvoje nastani u njoj,
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.


12 Jahve riječ zadaje,
veliko je mnoštvo radosnih vjesnica:

13 kraljevi vojskâ bježe te bježe,
domaćice plijen dijele.


14 Dok vi počivaste među stadima,
krila golubice zablistaše srebrom,
a njeno perje žućkastim zlatom:

15 ondje Svemogući razbijaše kraljeve,
a ona poput snijega zablista na Salmonu.


16 Božanska je gora
gora bašanska vrletna.

17 Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate
na goru gdje se svidje Bogu prebivati?
Jahve će na njoj boraviti svagda!


18 Božja su kola bezbrojna, tisuću tisućâ:
Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi!

19 Na visinu uzađe vodeći sužnje,
na dar si ljude primio,
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.


20 Blagoslovljen Jahve dan za danom,
nosi nas Bog, naš spasitelj.


21 Bog naš jest Bog koji spašava,
Jahve od smrti izbavlja.

22 Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih,
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.


23 Reče Gospodin: »Iz Bašana ću ih dovesti,
dovest ću ih iz dubine mora,

24 da okupaš nogu u krvi,
da jezici tvojih pasâ imadnu dio od dušmanâ.«


25 Ulazak ti, Bože, gledaju,
ulazak moga Boga i Kralja u svetište:

26 sprijeda pjevači, za njima svirači,
u sredini djevojke s bubnjićima.


27 »U svečanim zborovima slavite Boga,
slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!«


28 Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima,
ondje su knezovi Judini sa četama svojim,
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.


29 Pokaži, Bože, silu svoju,
silu kojom se, Bože, boriš za nas

30 iz hrama svojega u Jeruzalemu!
Nek’ ti kraljevi darove donose!


31 Ukroti neman u trsci,
stado bikova s teladi narodâ!
Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima:
rasprši narode koji se ratu vesele!


32 Nek’ dođu velikani iz Egipta,
Etiopija nek’ pruži ruke Bogu!


33 Kraljevstva zemlje, pjevajte Bogu, svirajte Gospodinu,
34 koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim:
35 »Priznajte silu Božju!«
Nad Izraelom veličanstvo njegovo,
u oblacima sila njegova!


36 Strašan je Bog iz svojega svetišta.
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu.
Blagoslovljen Bog!