1

PSALAM 3

Jutarnji vapaj progonjena pravednika

Psalam. Davidov.
Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.
2 Jahve, koliko je tlačitelja mojih,
koliki se podižu na me!

3 Mnogi su što o meni zbore:
»Nema mu spasenja u Bogu!«


4 Ti si ipak štit moj, Jahve;
slavo moja, ti mi glavu podižeš.

5 Iza sveg glasa Jahvi zavapih,
i on me usliša sa svete gore svoje.


6 Sad mogu leć’ i usnuti,
i onda ustat’ jer me Jahve drži.

7 Ne bojim se tisuća ljudi
što me opsjedaju dušmanski.


8 Ustani, o Jahve!
Spasi me, o Bože moj!
Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje,
opakima zube razbijaš.


9 U Jahve je spasenje:
na tvom narodu tvoj je blagoslov!