1

PSALAM 25 (24)

Molitva u pogibelji

Davidov.
2 ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju,
BET u tebe se uzdam, Bože moj:
ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!

3 GIMEL Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:
postidjet će se koji se lako iznevjere.

4 DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove,
nauči me svojim stazama!

5 HE Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:

6 VAU  u tebe se pouzdajem svagda.
ZAJIN Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.

7 HET Ne spominji se grijehâ moje mladosti ni prijestupâ,
spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, o Jahve!

8 TET Jahve je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.

9 JOD On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

10 KAF Sve su staze Jahvine istina i ljubav
za onog koji čuva savez njegov i propise.

11 LAMED Jahve, radi svojeg imena
grijeh moj mi oprosti, jer je velik.

12 MEM Ima li koga da se boji Jahve?
On će ga poučiti kojim će putem krenuti.

13 NUN Duša će mu u sreći počivati,
a potomci će njegovi zaposjesti zemlju.

14 SAMEK Prisan je Jahve s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.

15 AJIN K Jahvi su svagda oči moje upravljene,
jer mi nogu izvlači iz zamke.

16 PE Pogledaj na me i smiluj se meni,
jer osamljen sam i nevoljan.

17 SADE Odagnaj tjeskobe srca moga,
iz bojazni mojih izbavi me!

18  Vidi nevolju moju i muku
i oprosti sve grijehe moje!

19 REŠ Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo
i kakvom me mržnjom žestokom mrze.

20 ŠIN Čuvaj dušu moju, izbavi me:
neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.

21 TAU Nedužnost i čestitost nek’ me štite,
jer u tebe se uzdam, o Jahve.

22  Izbavi, Bože, Izraela
iz sviju tjeskoba njegovih.