1

PSALAM 125 (124)

Bog štiti svoje

Hodočasnička pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion:
ne pomiče se, ostaje dovijeka.

2 Bregovi okružuju Jeruzalem:
Jahve okružuje narod svoj
odsada i dovijeka.


3 I neće vladati žezlo bezbožničko
nad udesom pravednih,
da ne bi pravedni
ruke za bezakonjem pružili.


4 Učini, Jahve, dobro dobrima
i čestitima u srcu.

5 A koji na krive skreću putove
nek’ ih istrijebi Jahve sa zločincima!
Mir nad Izraelom!