1

PSALAM 81 (80)

Za Blagdan sjenicâ

Zborovođi. Po napjevu »Tijesci«.
Asafov.
2 Kliknite Bogu, našoj jakosti,
kličite Bogu Jakovljevu!


3 Nek’ zazvuče žice, nek’ se čuje bubanj,
svirajte u milozvučnu harfu s citarom!

4 Zatrubite u rog za mlađaka,
za uštapa, na svetkovinu našu!


5 Jer to je propis Izraelu,
zapovijed Boga Jakovljeva.

6 Takav je zakon dao Josipu
kad je izlazio iz zemlje Egipta.


7 Šapat tajnovit čuh:
»Oslobodih od tereta rame njegovo,
ruke su mu slobodne od košare.

8 U tjeskobi si zavapio i ja te izbavih;
iz gromovna oblaka odgovorih tebi,
iskušah te kod vodâ meripskih.


9 Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti:
o, da me poslušaš, Izraele!


10 Nek’ ne bude u tebe drugog boga
i ne klanjaj se bogu tuđem!

11 Ja sam Jahve, Bog tvoj
koji te izvedoh iz Egipta:
otvori svoja usta da ih napunim!«


12 »Ali moj narod ne slušaše glasa moga,
Izrael me ne posluša.

13 Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu:
neka hodi kako mu se hoće!


14 O, kad bi me narod moj slušao,
kad bi Izrael putovima mojim hodio,

15 brzo bih pokorio dušmane njegove,
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.


16 Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se
i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.

17 A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom
i sitio ga medom iz pećine.«