1

PSALAM 113 (112)

Bogu slave i milosrđa

Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine,
hvalite ime Jahvino!

2 Blagoslovljeno ime Jahvino
sada i dovijeka!

3 Od istoka sunca do zalaskahvaljeno bilo ime Jahvino!

4 Uzvišen je Jahve nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

5 Tko je kao Jahve, Bog naš,
koji u visinama stoluje

6 i gleda odozgo nebo i zemlju?

7 Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha

8 da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

9 Nerotkinji daje da u domu stanuje
kao radosna majka djece brojne.