1

PSALAM 130 (129)

Pouzdanje u Boga

Hodočasnička pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
2 Gospodine, čuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!


3 Ako se, Jahve, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?

4 Al’ u tebe je praštanje,
da bi te se bojali.


5 U Jahvu ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.

6 Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna

7 nek’ Izrael čeka Jahvu.
Jer je u Jahve milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;

8 on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.