1

PSALAM 135 (134)

Hvalbena pjesma

Aleluja! Hvalite ime Jahvino,
hvalite, sluge Jahvine

2 koji u domu Jahvinu stojite
u predvorjima doma Boga našega!


3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve,
pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4 Jer Jahve sebi odabra Jakova,
Izraela za dragu svojinu.


5 Znadem da je velik Jahve,
da je nad bozima svim gospodar.

6 Što god se Jahvi svidi,
to čini na nebu i na zemlji,
na moru i u bezdanima.

7 Oblake diže s kraja zemlje;
stvara kiši munje,
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.


8 On Egiptu pobi prvorođence,
ljude i stoku podjednako.

9 On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte,
protiv faraona i svih slugu njegovih.


10 On pobi narode mnoge
i pogubi kraljeve moćne:

11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog,
i sva kraljevstva kanaanska.

12 I dade njihovu zemlju u baštinu,
u baštinu Izraelu, narodu svom.


13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka
i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14 Jer Jahve štiti narod svoj,
slugama svojim on je milostiv.


15 Kumiri poganski, srebro i zlato,
ljudskih su ruku djelo:

16 usta imaju, a ne govore;
oči imaju, a ne vide;

17 uši imaju, a ne čuju;
i nema daha u ustima njihovim.

18 Takvi su i oni koji ih napraviše
i svi koji se u njih uzdaju.


19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj!
Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj!
Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21 Blagoslovljen sa Siona Jahve
koji prebiva u Jeruzalemu!