1

PSALAM 14 (13)

Čovjek bez Boga

Zborovođi.
Davidov Bezumnik reče u srcu:
»Nema Boga.«Pokvareni rade gadosti;
nitko da čini dobro.


2 Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske
da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

3 No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše:
nitko da čini dobro – nikoga nema.


4 Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine,
koji proždiru narod moj kao da jedu kruha?
Ne zazivlju ime Jahvino:

5 jednom će drhtati od straha,
jer je Bog s rodom pravednim.

6 Želite razbiti nakane ubogog:
Jahve je utočište njegovo.


7 O neka dođe sa Siona spas Izraelu!
Kad Jahve promijeni udes naroda svoga,
klicat će Jakov, radovat’ se Izrael.