1

PSALAM 13 (12)

Pouzdan vapaj

Zborovođi.
Psalam. Davidov.
2 Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati?
Dokle ćeš skrivati lice od mene?

3 Dokle ću nositi bol u duši;
tugu u srcu obdan i obnoć?
Dokle će se dušmanin dizat’ na me?


4 Pogledaj, usliši, Jahve, Bože moj!
Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt,

5 nek’ ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega!«
Nek’ ne kliču protivnici ako posrnem!


6 Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek’ mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg!