1

I. PISMA EGIPATSKIM ŽIDOVIMA

PRVO PISMO

Braću Židove u Egiptu pozdravljaju njihova braća Židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomućeni mir.
2 Obasuo vas Bog dobročinstvima i spomenuo se svog Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom, svojim vjernim slugama! 3 Dao vam svima srce da ga štujete i njegovu volju vršite velikodušno i radosno! 4 Otvorio vaše srce svom Zakonu i svojim zapovijedima i dao vam mir! 5 Uslišao vam molitve, pomirio se s vama i ne ostavio vas u vrijeme nevolje! 6 U ovaj trenutak mi se ovdje za vas molimo. 7 Za kraljevanja Demetrijeva godine sto šezdeset i devete mi smo vam Židovi pisali ovo: »U nevoljama i jadima koji su zaredali u ovim godinama otkako su Jason i njegove pristalice izdali Svetu zemlju i kraljevstvo, 8 zapalili Velika vrata i prolili nevinu krv, pomolili smo se Gospodinu i on nas je uslišao. Prinijeli smo žrtvu i najfinije brašno, upalili svjetiljke i postavili hljebove.« 9 Sad vam pišemo da biste u mjesecu kislevu svetkovali Blagdan sjenicâ. Godine sto osamdeset i osme.
10

DRUGO PISMO

Pozdrav

Stanovnici Jeruzalema i stanovnici Judeje, starješine i Juda: savjetniku kralja Ptolemeja Aristobulu, od roda pomazanih svećenika, i Židovima u Egiptu pozdrav i dobro zdravlje!
11

Zahvala što je Antioh kažnjen

Neka je velika hvala Bogu, koji nas je izbavio iz velikih pogibli kad smo imali vojevati protiv kralja.
12 On je doista odbio one koji su zavojevali na Sveti grad. 13 Kad im je zapovjednik otišao u Perziju, sasjekli su u Nanejinu hramu i njega i njegovu vojsku, koja se smatrala nepobjedivom. Nanejini svećenici poslužili su se varkom. 14 Antioh je onamo došao sa svojim prijateljima pod izlikom da će se oženiti Nanejom, a zapravo da, u ime miraza, prisvoji veliko tamošnje blago. 15 Nanejski su svećenici izložili blago. Čim je Antioh s nekolicinom ušao u hramsko predvorje, svećenici zatvoriše svetište. 16 Otvoriše tajna vrata na stropu, baciše kamenje i ubiše zapovjednika. Sasjekoše ga na komade, a glave baciše onima koji bijahu vani. 17 Neka je za sve to hvaljen naš Bog, koji je bezbožnike predao smrti.
18

Sveta vatra čudesno sačuvana

Dvadeset i petog kisleva svetkovat ćemo očišćenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenicâ i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve.
19 Kad su, naime, naše oce odvodili u Perziju, tadašnji su pobožni svećenici uzeli žrtvenu vatru i sakrili je u udubinu sličnu presahlu bunaru. Spremili su je tako da nitko za to skrovište ne sazna. 20 Poslije mnogo godina bî Božja volja da perzijski kralj pošalje Nehemiju: ovaj je dao da vatru potraže potomci onih svećenika koji su je sakrili. Ti izvijestiše da nisu našli vatre, nego nekakvu muljevitu vodu, a on im zapovjedi da je zahvate i donesu. 21 Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija svećenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima. 22 Tek što su to učinili, u trenutku zasja sunce, dotad zastrto oblakom, i buknu velika vatra, tako te se svi zadiviše. 23 Dok je žrtva izgarala, svećenici su molili – svećenici i sav narod. Započinjao je Jonatan, a drugi su, zajedno s Nehemijom, nastavljali.
24 Molitva je glasila ovako: »Gospode, Gospode Bože, stvoritelju svega, strašni, jaki, pravedni, milosrdni, jedini kralju, jedini dobri, 25 jedini darežljivi, jedini pravedni, svemogući i vječni, koji spašavaš Izraela od svakog zla, koji si naše oce izabrao i posvetio, 26 primi ovu žrtvu za sav svoj izraelski narod. Čuvaj svoju baštinu i posveti je! 27 Sakupi one od nas koji su razasuti, izbavi one što robuju među poganima, pogledaj milostivo prezrene i pogrđene, tako da pogani spoznaju da si ti naš Bog! 28 Kazni one koji nas ugnjetavaju i drsko vrijeđaju! 29 Usadi svoj narod u svoje sveto mjesto, kao što je rekao Mojsije!«
30 Svećenici pak pjevahu hvalospjeve. 31 Kad je izgorjela žrtva, zapovjedi Nehemija da se preostala voda izlije na veliko kamenje. 32 Kad su to izvršili, liznu plamen, ali ga upi jači sjaj vatre na žrtveniku. 33 Razglasilo se to, i kralju perzijskom bî javljeno da se na mjestu gdje svećenici, odvedeni u sužanjstvo, bijahu sakrili oganj pojavila voda kojom su Nehemija i njegovi ljudi posvetili žrtve. 34 Kralj nato provjeri događaj, dade ograditi to mjesto i uspostaviti svetište. 35 Onima kojima ga je prepustio dao je udio u velikim prihodima koje je odande izvlačio. 36 Nehemija i njegovi ljudi to su mjesto prozvali Neftar, što znači »očišćenje«, ali se ono općenito zove Neftaj.