1

PSALAM 96 (95)

Jahve – Kralj i Sudac

Pjevajte Jahvi pjesmu novu!
Pjevaj Jahvi, sva zemljo!
2 Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo!
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
3 kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.


4 Velik je Jahve, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!

5 Ništavni su svi bozi narodâ.
Jahve stvori nebesa!

6 Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i sjaj u svetištu njegovu.


7 Dajte Jahvi, narodna plemena,
dajte Jahvi slavu i silu!

8 Dajte Jahvi slavu imena njegova!
Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
9 poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove.
Strepi pred njim, zemljo sva!


10 Nek’ se govori među poganima: »Jahve kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.


11 Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!

12 Nek’ se raduje polje i što je na njemu,
neka klikće šumsko drveće

13 pred Jahvom, jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu u pravdi
i narodima u istini svojoj.