1

PSALAM 116 (114 – 115)

Pjesma zahvalnica

Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:
2 uho svoje prignu k meni
u dan u koji ga zazvah.


3 Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke podzemlja,
snašla me muka i tjeskoba.

4 Tada zazvah ime Jahvino:
»O Jahve, spasi život moj!«


5 Dobrostiv je Jahve i pravedan,
pun sućuti je Bog naš.

6 Jahve čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.


7 Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj,
jer Jahve je dobrotvor tvoj.

8 On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.

9 Hodit ću pred licem Jahvinim
u zemlji živih.


10 Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«

11 U smetenosti svojoj rekoh:
»Svaki je čovjek lažac!«


12 Što da uzvratim Jahvi
za sve što mi je učinio?

13 Uzet ću čašu spasenja
i zazvat ću ime Jahvino.


14 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

15 Dragocjena je u očima Jahvinim
smrt pobožnika njegovih.


16 Jahve, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin sluškinje tvoje:
ti si razriješio okove moje.

17 Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Jahvino.


18 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje
pred svim pukom njegovim,

19 u predvorjima doma Jahvina,
posred tebe, Jeruzaleme!